Managing Body

Founder

Govindrao Nikam

 Govindraoji Nikam
  Founder

 

Officer

 


Anuradha Govindrao Nikam
Chairperson

Mr. Balkrishna Jayram Pawar
Deputy Chairman

Mr. Babasaheb Rama Bhuwad
Deputy Chairman
 
 

 

Board of Trustees

 


Mr. Shekhar Govindrao Nikam
Working President

Mr. Ashok Pandurang Vichare
Secretory

Mr. Maruti Aatmaram Ghag
Director

Mr. Chandrakant Bhaurav Surve
Director

Mr. Shantaram Parshuram Kanvilkar
Director
 

Mr. Mahamud Ahamad Khalape
Director
 

Mr. Mansing Shriram Mahadik
Director
 
 


Mr. Pratap Sitaram Sawant
Director

Mrs. Aakanksha Balkrishna Pawar
Director